Projekt Kodeks Pracy

Lista artykułów

Celem niniejszego projektu jest stworzenie czegoś w rodzaju komentarza do KP. Piszę „czegoś w rodzaju” gdyż planowany prze ze mnie system jest oczywiście 100 razy lepszy. Zobaczymy czy wystarczy mi determinacji by zrealizować plan :).

Na razie udostępniam baaardzo roboczą wersję Komentarza, nie zachęcam więc do jego przeglądania (przede wszystkim jest zaledwie kilka artykułów, a uwagi do nich są mało przemyślane).

Art. 1. Zakres przedmiotowy kodeksu pracy

Art. 2. Definicja pracownika

Art. 3. Definicja pracodawcy

Art. 3z1. Czynności prawne w imieniu pracodawcy

Art. 4. uchylono

Art. 5. Przepisy szczególne

Art. 6. Właściwość prawa w placówkach dyplomatycznych

Art. 7. uchylono

Art. 8. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa

Art. 9. Definicja prawa pracy

Art. 9z1. Zawieszenie przepisów prawa pracy

Art. 10. Swoboda zatrudnienia

Art. 11. Zgodne oświadczenie woli

Art. 11z1. Dobra osobiste pracownika

Art. 11z2. Równouprawnienie

Art. 11z3. Zakaz dyskryminacji

Art. 12. (uchylono)

Art. 13. Godziwe wynagrodzenie za pracę

Art. 14. Prawo do wypoczynku

Art. 15. BHP

Art. 16. Zaspokajanie potrzeb pracowników

Art. 17. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester