Wróć do listy artykułów KP

Art. 10. Swoboda zatrudnienia

§ 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.
§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.
§ 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia.

W rozdziale KP "podstawowe zasady prawa pracy" wskazane są co prawda zasady bardzo wzniosłe, jednak często niewiele znaczące.
Artykuł 10 zawiera 3 zasady:
- zasadę swobodnego zatrudnienia (każdy zatrudnia się gdzie chce... o ile ktoś chce go zatrudnić),
- zasadę minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 824 zł brutto.. chyba, że zatrudnimy pracownika na umowę zlecenia lub na "pół" etatu),
- zasadę prowadzenia polityki "zmierzającej do pełnego zatrudnienia" (bez komentarza ;).

Słowa kluczowe: swoboda,zatrudnienia,minimalne,wynagrodzenie,polityka,pełnego,produktywnego,zatrudnienia

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki