Wróć do listy artykułów KP

Art. 11z1. Dobra osobiste pracownika

Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Klauzula generalna mające chronić pracownika przed działaniami naruszającymi jego godność i dobra osobiste. Klauzula ta została skonkretyzowana w dalszych przepisach KP dot. np. mobbingu.
Oczywiście dobra osobiste pracownika chronione są również na podstawie art. 23 oraz 24 Kodeksu Cywilnego.
Co to są dobra osobiste? Nie ma zamkniętego katalogu.
Można wskazać np.:
- cześć,
- dobre imię,
- godność,
- zdrowie psychiczne.

Słowa kluczowe: godność,pracownika,dobra,osobiste,szanować

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki