Wróć do listy artykułów KP

Art. 11z2. Równouprawnienie

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Pracownikom wypełniającym takie same obowiązki powinny przysługiwać takie same prawa. Jeżeli więc trójka współpracowników razem zamiata chodnik powinni mieć takie same wynagrodzenie i inne przywileje pracownicze.
Zasada ta jest skonkretyzowana w rozdziale kodeksu o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Wskazane tam są również wyjątki.

Słowa kluczowe: równouprawnienie,pracowników,mężczyzn,kobiet,mężczyźni,kobiety

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki