Wróć do listy artykułów KP

Art. 11z3. Zakaz dyskryminacji

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

Zakaz dyskryminacji skonkretyzowany został w dalszych przepisach KP.
W tej chwili zapamiętać należy, iż zabroniona jest jakakolwiek dyskryminacja, natomiast dalsze wyliczenia są jedynie przykładowe.
Zapamiętajmy również, iż istnieją dwa podstawowe sposoby dyskryminowania:
- dyskryminacja bezpośrednia,
- dyskryminacja pośrednia.
Ta pierwsza to jawne, bezpardonowe dyskryminowanie - "Murzyni nie dostają premii".
Ta druga to dyskryminowanie "ukryte" - premii nie dostaną osoby, których staż pracy nie przekroczył trzech lat - nieważne, że dziwnym trafem są to wyłącznie czarnoskórzy.
Nie można dyskryminować w szczególności ze względu na:
- płeć,
- wiek,
- niepełnosprawność,
- rasę,
- religię,
- narodowość,
- przekonania polityczne,
- przynależność związkową,
- pochodzenie etniczne,
- wyznanie,
- orientację seksualną,
- ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
Proszę zwrócić uwagę na tę ostatnią przyczynę dyskryminacji, gdyż nie jest ona tak oczywista jak pozostałe.

Słowa kluczowe: dyskryminacja,zakaz

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki