Wróć do listy artykułów KP

Art. 3. Definicja pracodawcy

1

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Artykuł ten definiuje z kolei pracodawcę. Co to jest jednostka organizacyjna? Spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe itp. Jakie jednostki organizacyjne mają osobowość prawną a jakie nie? Osobowość prawną nadają ustawy poprzez zapisy typu "spółka akcyjna posiada osobowość prawną", "spółdzielnia posiada osobowość prawną" itp.
Osobowość prawną posiadają między innymi następujące jednostki organizacyjne:
spółki akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółdzielnie,
fundacje,
Osobowości prawnej nie posiadają następujące jednostki prganizacyjne:
pozostałe spółki (np. jawna, komandytowa, partnerska),
wspólnoty mieszkaniowe,
stowarzyszenia zwykłe
Mimo braku osobowości prawnej powyższe podmioty mogą być pracodawcami.
Pracodawcą może być oczywiście osoba fizyczna.

Słowa kluczowe: pracodawca,definicja

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki