Wróć do listy artykułów KP

Art. 3z1. Czynności prawne w imieniu pracodawcy

2

§ 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Przepis ten wskazuje nam kto może dokonywać czynności prawnych w imieniu pracodawcy.
Jest on wyjątkiem od ogólnych zasad dotyczących reprezentacji. Praktyczne znaczenie jest takie, że nawet w jednostkach organizacyjnych (spółkach, spółdzielniach etc) w których zgodnie ze statutem reprezentacja jest kilkuosobowa, czynności z zakresu prawa pracy mogą zostać scedowane na jedną osobę (np kierownika ds. kadrowych)
W przepisie tym chodzi wszelkie czynności prawno związane ze stosunkiem pracowniczym, takie jak
- zawieranie umów o pracę,
- rozwiązywanie umów,
- udzielanie urlopów,
- udzielanie upomnień i nagan
- i wiele wiele innych.

Słowa kluczowe: czynności,prawne,imieniu,pracodawcy,pracodawca,kto

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki