Wróć do listy artykułów KP

Art. 5. Przepisy szczególne

1

Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.

Jeżeli zasady wykonywania danej pracy określone są w odrębnych przepisach - KP stosuje się uzupełniająco.
Dotyczy to np pracowników zakładów opieki zdrowotnej, których podstawowe prawa i obowiązki określone są w ustawie o ZOZ-ach. W sprawach zaś nieuregulowanych stosuje się KP.

Słowa kluczowe: przepisy,szczególne,lekarze,lekarz,zoz,słyżby,zdrowia

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki