Wróć do listy artykułów KP

Art. 6. Właściwość prawa w placówkach dyplomatycznych

2

§ 1. Stosunek pracy między obywatelem polskim a polskim przedstawicielstwem, misją lub inną placówką za granicą podlega przepisom kodeksu.
§ 2. Stosunek pracy między obywatelem polskim a przedstawicielstwem, misją albo inną placówką państwa obcego lub instytucji międzynarodowej, działającymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom kodeksu, jeżeli umowy, układy lub porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Zasada jest prosta - obywatel polski pracujący w placówce dyplomatycznej za granicą podlega polskiemu prawu pracy.
W przypadku gdy obywatel polski pracuje w placówce dyplomatycznej obcego kraju znajdującej się w Polsce - również stosuje się prawo polskie. W tym ostatnim wypadku możliwe jest jednak by porozumienia międzynarodowe uregulowały to odmiennie.

Słowa kluczowe: stosunek,pracy,misja,placówka,dyplomatyczna,dyplomatyczny

Wróć do listy artykułów KP

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki